W 2018 r. do egzaminu przystąpiło 373 zdających. Wynik pozytywny uzyskało 291 osób, tj. około 78 proc. kandydatów na komorników. Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu komorniczego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego.

 


 

Najwyższa zdawalność w Katowicach

Rezultaty egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:

  •  w Gdańsku – egzamin zdało 19 spośród 21 zdających, tj. około 90 proc.,
  • w Katowicach – egzamin zdali wszyscy zdający - 12 osób, tj. 100 proc.,
  • w Krakowie – egzamin zdało 17 spośród 19 zdających, tj. około 89 proc.,
  •  w Łodzi – egzamin zdało 26 spośród 31 zdających, tj. około 84 proc.,
  • w Poznaniu – egzamin zdało 18 spośród 23 zdających, tj. około 78 proc.,
  • w Warszawie – egzamin zdało 25 spośród 28 zdających, tj. około 89 proc.,
  • we Wrocławiu – egzamin zdało 15 spośród 16 zdających, tj. około 94 proc..

 

Są już wstępne wyniki egzaminów na aplikacje>>