– Mamy w Polsce dobry klimat do rozwijania własnego biznesu przez młodych przedsiębiorców – podkreślał Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Dzięki wsparciu takich instytucji jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pobudzamy kreatywność, kształtujemy postawę przedsiębiorczości, zachęcamy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, ale przede wszystkim zapewniamy konkretne wsparcie finansowe, które pozwala na realizację innowacyjnych projektów. Polska jest dziś na szybkiej ścieżce do innowacji, obowiązkiem rządu jest tę drogę ułatwić – dodaje.

 

Blisko 700 mln zł dla przedsiębiorców

Do przedsiębiorców trafi po 700 mln zł. Do 28 grudnia NCBR czeka także na projekty zgłoszone do dofinansowania przez MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej „Seal of Excellence”, dla nich zarezerwowano kwotę 50 mln złotych. 

- Również Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało szereg zmian legislacyjnych, które mają uprościć – zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom – prowadzenie firmy. Warto wspomnieć o pakiecie 100 Zmian dla Firm, sukcesji firm, czy Małym ZUS, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Trwają prace nad reformą zamówień publicznych. Przed nami finalizacja działań na rzecz przeciwdziałania zatorom płatniczym. Pracujemy też nad tzw. innovation box – przypomina Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Resort nauki rozpoczyna konsultacje wdrażania Ustawy 2.0>>

Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw

W poniedziałek podpisano kolejną umowę na wsparcie w ramach: "Szybkiej ścieżki dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów". Dofinansowanie w wysokości blisko 10 mln zł otrzymał projekt pn. SDNbox - wielofunkcyjne rozwiązanie telekomunikacyjne definiowane programowo zgodnie z koncepcją SDN (Software Defined Networking).

Nabór wniosków w konkursie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców już się rozpoczął i potrwa do 14 grudnia. W przypadku dużych firm i konsorcjów, których liderem jest duży przedsiębiorca wnioski będzie można składać od 3 września do 30 listopada.

System stypendialny można zmienić, ale nie bez udziału studentów>>