Stypendia zostały przyznane na wnioskowany okres, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. Stypendia będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o stypendium.

Uczelnie nie znają zasad, które będą decydować o ich nocie>>

 

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium ministra zostaną wysłane młodym naukowcom oraz podmiotom wnioskującym na adres korespondencyjny podany we wniosku. Lista dostępna jest na stronie MNISW.