Rekomendacja ta jest konsekwencją wydania w środę przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach od 12 marca do 25 marca. Według GIS opuszczenie akademików przez ich mieszkańców wpłynie na ich bezpieczeństwo. - Pobyt pozostałych studentów i doktorantów w domach studenckich powinien zostać zorganizowany w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym węzłem sanitarnym - czytamy w rekomendacji.

Czytaj: Parlament Studentów RP przeciwko zamykaniu akademików>>
 

Główny Inspektor Sanitarny wydał też zalecenie dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy. - Zalecany jest bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca pobytu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego - napisano w komunikacie.