Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego „Ius et lex” oraz "Sapere Aude" Koło Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego działające na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu serdecznie zapraszają Studentów i Doktorantów na Międzynarodową Konferencję Naukową „Między państwem a religią - relacje prawa i prawa kanonicznego”, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UMK w dniach 6-7.11.2014 r. 

Zobacz: Toruń: uniwersytet rozpocznie współpracę z Libijczykami>>>

 
We współczesnym świecie świecki charakter państwa (a więc i systemu prawnego) stał się nie tylko standardem, ale wręcz niezbędnym wymogiem, zaś religia w społecznym dyskursie zostaje spychana na margines życia – do ściśle zamkniętej sfery prywatnej. Jednocześnie coraz częściej i w coraz większej ilości dziedzin dochodzi do zbiegu prawa stanowionego przez państwo i prawa kanonicznego. Co więcej, zauważyć można oddziaływanie tych systemów prawnych na siebie. Problem ten jednak zdaje się być pomijany w głównym nurcie badań. Wobec tego Organizatorzy zdecydowali się na zorganizowanie konferencji naukowej mającej na celu przybliżenie tej tematyki – omówienie relacji między prawem a prawem kanonicznym - zarówno w kontekście sytuacji w Polsce, jak i za granicą, a także porównania sytuacji w różnych państwach. Ponadto przewidziane są także panele eksperckie, w których nad zakreślonym problemem debatować będą teoretycy i praktycy obu systemów prawnych. Mamy nadzieję, że tak bogaty program Konferencji pozwoli na dogłębne merytoryczne poszerzenie wiedzy z zakresu omawianej tematyki. 
 
 
Na zgłoszenia czekamy do 08.10.2014 r. 
Opłata konferencyjna:
Uczestnicy czynni - 150 zł
Uczestnicy bierni - 80 zł
 
Zgłoszenia i abstrakty (formularze zgłoszeniowe) oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: conference.umk@gmail.com