Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Dr Remigiusz Kopoczek jest od lat związany ze środowiskiem naukowym. Doktoryzował się na Uniwersytecie Szczecińskim.

W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia i studentów na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Od 2020 r. jest członkiem Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest współautorem kierunków studiów z dziedziny projektowania gier i przestrzeni wirtualnej oraz autorem i współautorem publikacji m.in. na temat procesu tworzenia gier komputerowych, wykorzystywania multimediów i rzeczywistości wirtualnej w edukacji. W ostatnich latach sprawował stanowisko prezesa zarządu pierwszego akceleratora gier wideo ARP Games.

Dr Remigiusz Kopoczek był prezesem zarządu jednej z największych konferencji gospodarczych w Polsce – Kongresu 590. Od lutego br. pełnił obowiązki dyrektora NCBR.

Minister Czarnek wręcza nowemu dyrektorowi NCBR otwarty dokument, za nim flagi Polski i UE.