Chodzi o wprowadzony do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przepis zapewniający urzędującym sędziom Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Sądu Administracyjnego, w tym sędziom w stanie spoczynku, prawo do dożywotniego zatrudnienia na uczelni bez względu na wynik oceny pracowniczej.

Czytaj: Niekostytucyjne dożywotnie etaty dla sędziów na uczelniach >>

Jak mówił w sobotę w Radiu Zet prof. Pałys, na razie na Uniwersytecie Warszawskim przepis ten dotyczy około 20 osób, choć z czasem ta liczba może rosnąć. 

Krytycznie ten przepis ocenia też minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który ma nadzieję, że ktoś zaskarży go do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak zdaniem rektora Pałysa przepis powinien zostać znowelizowany i nie powinien trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Jak twierdzi, gdy zostanie zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego, to trafi do rozpatrywania przez sędziów, "o których nie można powiedzieć, że nie są zainteresowani wynikiem takiego rozstrzygnięcia.

Czytaj także: Minister liczy na zaskarżenie do TK przepisu o zatrudnianiu sędziów na uczelniach >>