Rada Ministrów przyjęła we wtorek 9 lipca br. przygotowany przez przedłożony przez wiceprezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przewiduje on m.in. zapraszanie do współpracy młodych osób, angażujących się w działania rad młodzieżowych przy jednostkach samorządu terytorialnego. Zdaniem autorów projektu, to szybko rozwijające się środowisko nie miało do tej pory przestrzeni do prezentowania swoich postulatów administracji rządowej.  


Według rządu powołanie Rady jest odpowiedzią na oczekiwania młodych Polaków dotyczące utworzenia instytucji, w ramach której ich przedstawiciele mogliby wejść w dialog z przedstawicielami władz publicznych. Autorzy projektu przypominają, że taki postulat pojawił się w programie „Wizja dla Młodego Pokolenia”, który w 2015 r. koalicja młodzieżowych organizacji pozarządowych przekazała czołowym przedstawicielom życia publicznego. - Powołanie Rady przyczyni się do stworzenia trwałej i efektywnej formy międzypokoleniowego dialogu oraz większej aktywizacji młodzieży - czytamy w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu rządu. 

Przedstawiciele instytucji i organizacji

Według projektu członkami Rady będą przedstawiciele administracji państwowej, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Do Rady wejdą także przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz Parlamentu Studentów RP, którzy będą stanowić w sumie co najmniej połowę składu Rady. 
Członkostwo w Radzie wszystkich jej członków będzie kadencyjne. Kadencja Rady ma trwać 2 lata. Na realizację zadań ustawowych przez Radę – rocznie trzeba będzie przeznaczyć ok. 300 tys.  zł z budżetu państwa.


Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Powołanie Rady pierwszej kadencji ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. 

Czytaj: Organy przeciwdziałające dyskryminacji tylko na 14 uczelniach>>