Jak informuje Fundacja, w ramach praktyk semestralnych w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci będą brali udział w:

  •     pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC;
  •     rozprawach sądowych jako obserwatorzy z ramienia HFPC;
  •     organizowanych przez HFPC szkoleniach i seminariach;
  •     spotkaniach dotyczących najważniejszych krajowych oraz światowych problemów z zakresu praw człowieka, prowadzonych przez uznane autorytety z zakresu ochrony praw człowieka w Polsce.

W ramach odbywanych praktyk, studenci prawa będą objęci merytoryczną opieką pracowników działu prawnego HFPC. Praktyki w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich.

Czytaj: Fundacja Helsińska apeluje do Senatu o zablokowanie zmian w prawie karnym>>
 

Dzięki praktykom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci prawa mogą:

  •     pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka oraz dowiedzieć się, na czym polegają aktywne działania na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce;
  •     zetknąć się z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi;
  •     zrozumieć jak prawa człowieka przenikają różne dziedziny prawa;
  •     poznać jednych z najlepszych ekspertów z zakresu praw człowieka w Polsce;
  •     zdobyć umiejętności praktyczne i wiedzę, które mogą być przydatne przy wykonywaniu różnych zawodów prawniczych oraz pracy w urzędach lub kancelariach.


Oferta praktyk jest skierowana do studentek i studentów II-V roku prawa. Zgłoszenia wraz z CV oraz krótkim opisem, dlaczego chcieliby Państwo odbywać praktyki w HFPC, prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.pl. W temacie maila prosimy wpisać „Praktyki w dziale prawnym”.