Celem konferencji jest ocena jakości antydyskryminacyjnych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce. Konferencja będzie się składała z trzech paneli. Do udziału zaproszeni zostali specjaliści – teoretycy i praktycy –  w dziedzinie prawa antydyskryminacyjnego.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Praw Człowieka „Humanitas” oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Honorowy patronat nad konferencją objęła Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
 
Uczestnicy spotkają się w Auli Collegium Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
Więcej informacji oraz szczegółowy plan konferencji znajduje się na stronie internetowej oraz na facebooku.
 
Więcej także na stronie adwokatura.pl