- Badania naukowe rozwijają nasz kraj, rozwijają nasze społeczeństwo, odkrywają prawdę w coraz to nowych obszarach - powiedział minister. Jak zaznaczył, "możemy dalej patrzeć w przyszłość bardzo pozytywnie".

Dzień Nauki Polskiej - minister zapowiada kolejne zmiany>>

 

Zdalne nauczanie i pakiet wolnościowy

- Uczelnie publiczne i niepubliczne otrzymały dodatkowe środki na prowadzenie nauczania zdalnego. 10 mln zł. poszło dla uczelni niepublicznych. Było to pierwsza tego rodzaju wsparcie w tym bardzo trudnym czasie pandemicznym - zwrócił uwagę szef MEiN. Wyjaśnił, że zostały one powierzone rektorom, którzy najlepiej wiedzą, jak je wykorzystać na rozwinięcie kompetencji cyfrowych i poprawę efektywności nauczania zdalnego.

Powiedział też , że został przygotowany "Pakiet Wolności Akademickiej", by jak określił - "nauka na polskich uczelniach rozwijała się bez żądanych ograniczeń". Wyjaśnił, że państwo, chce w ten sposób urzeczywistnić przepis Konstytucji RP, który mówi, że każdy ma prawo do nieskrępowanego wyrażania swojego światopoglądu, poglądów filozoficznych i religijnych w życiu publicznym i na polu naukowym.  Dodał, że ministerstwo przekazało także ponad 172 mln zł na wsparcie kształcenia przyszłych kadr medycznych - 90 mln zł zostało przeznaczone dla 9 publicznych uczelni akademickich kształtujących przyszłą kadrę medyczną, diagnostyczną i laboratoryjną

 

Minister Czarnek zapowiada reformę Narodowego Programu Humanistyki

- Nauka to poszukiwanie i odkrywanie prawdy - to jest w niej najbardziej fascynujące. Jeżeli ona nie zmierza do prawdy i odkrywania prawdy, to nie jest nauką w gruncie rzeczy. A fascynujące w niej jest to, że pozwala nam odkrywać prawdę poprzez jej poszukiwanie - temu służą badania naukowe, które w Polsce prowadzi się w rozmaitych miejscach i na rozmaitych płaszczyznach - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wskazał, że MEiN wzmacnia polską naukę, np. przez dofinansowanie takich projektów jak badanie heliosfery przez Centrum Badań Kosmicznych PAN we współpracy z NASA, a także badań medycznych w ABM. Minister podkreślał również wagę badań humanistycznych.
Jak podkreślił minister, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki będzie reformowany, ponieważ brakuje poważnych projektów historycznych, które odkrywałyby prawdę o Polsce, o Polakach, o tym ilu Polaków i za jaką cenę uratowało Żydów w czasie II wojny światowej.

- Najwięcej Polaków jest wśród Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, o tym jaki miał wpływ Kościół katolicki w okresie 123 lat zaborów na utrzymanie polskości, o tym jak to się stało, że po '89 r. Polska najwolniej wychodziła z komunizmu i stała się krajem postkomunistycznym na wiele lat, co było ze szkodą dla naszego państwa - powiedział.