- Wolimy, aby naukowcy pisali rzadziej, ale lepiej oraz swój dorobek naukowy publikowali w uznanym czasopiśmie. Staramy się także ograniczyć zjawisko tworzenia słabych czasopism, których w Polsce mamy wysyp - zapowiadał w wywiadzie z Prawo.pl Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego -  Po zmianach punktowane będą przede wszystkim te znajdujące się w międzynarodowych bazach - dodał.

Minister podkreślał, że Ustawa 2.0 ukróci tzw. "punktozę", czyli nabijanie wyniku dużą liczbą słabszych artykułów. Często także ublikowanych w periodykach wydawanych w ramach jednej jednostki naukowej - co oznacza, że jakość publikacji oceniają koledzy autora.

Według projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort nauki, wydawnictwa, które nie tylko spełniają standardy, ale są również wiodącymi wydawnictwami o zasięgu międzynarodowym, otrzymają 200 punktów, a pozostałe wydawnictwa, które obejmie wykaz – 80 punktów.

Przypisanie wydawnictwom tych wartości punktowych ma na celu dowartościowanie monografii naukowych w stosunku do artykułów naukowych, biorąc pod uwagę nakłady pracy potrzebne do przygotowania monografii.

Klasyfikacja wydawnictw do poszczególnych grup będzie oparta na wynikach eksperckiej oceny dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki, która przy ocenie wydawnictw będzie brała pod uwagę przede wszystkim, czy wydawnictwo stosuje zasady etyki publikacyjnej w celu przeciwdziałania niepożądanym praktykom publikacyjnym (np. plagiatom czy tzw. ghostwritingowi – publikowaniu artykułów naukowych pod cudzym nazwiskiem). 

Wydawnictwa branżowe i czasopisma>>