Z apelem tym  zwrócił się do przedstawicieli partii politycznych i samorządowców podczas uroczystej gali z okazji 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Płocku. - Skorzystam z okazji, że są tutaj przedstawiciele różnych stron sceny politycznej, różnych partii, klubów parlamentarnych, żeby zwrócić się do państwa posłów, senatorów, samorządowców z takim apelem, żebyśmy w tych sprawach, które decydują o racji stanu, a jedną z takich spraw jest przyszłość polskiego szkolnictwa wyższego, żebyśmy w tych sprawach mówili jednym głosem - powiedział. 

Czytaj: Gowin: Wprowadzamy lepszy system kształcenia doktorów>>
 

Gowin mówił też, że rozwój, który Polska przeszła w ciągu ostatnich 30 lat "jest imponujący", ale są obszary, które wymagają ciągle większych nakładów finansowych. - Jeżeli wziąć pod uwagę zsumowane tempo rozwoju gospodarczego, to jesteśmy liderem w Europie. Zrobiliśmy największy postęp. Ale ciągle jesteśmy krajem, który potrzebuje bardzo wielu inwestycji. I są takie obszary, kluczowe z punktu widzenia przyszłości Polski, takie właśnie, jak szkolnictwo wyższe czy nauka, obszary które są wyraźnie niedoinwestowane – ocenił wicepremier.

- Zadaniem nas wszystkich jest doprowadzenie do tego, żeby w następnych latach te nakłady rosły jeszcze szybciej – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego.