Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w podsumowaniu stu dni pracy na rzecz rządu premier Ewy Kopacz zaprezentowało sześć sztandarowych sukcesów resortu. Do najistotniejszych sukcesów szkolnictwa wyższego należą:
I. Wzrost nakładów na naukę i nowe projakościowe zasady jej finansowania

Nakłady na naukę rosną o 10,2 proc.
Zakończyły się prace nad budżetem na 2015 rok. Wydatki na naukę w 2015 roku wyniosą 7 mld 438 mln zł, co oznacza wzrost o 690 mln (o 10,2 proc.) w porównaniu z minionym rokiem.

Nowe projakościowe zasady finansowania nauki
Pieniądze na naukę będą też efektywniej wydawane. Od 2015 r. o wysokości dotacji na naukę zdecydują rzeczywiste dokonania jednostki naukowej i przyznana jej kategoria.

Przeczytaj także: Kolarska-Bobińska: byłam dobrą studentką


II. Sukcesy w umiędzynarodowieniu nauki i szkolnictwa wyższego


Polski Erasmus dla Ukrainy
Uruchomiliśmy program wsparcia dla studentów z Ukrainy. W 2014 r. przyznaliśmy 85 stypendiów studentom z terenów objętych działaniami wojennymi. Program umożliwił im roczne studia w renomowanych polskich uczelniach. W 2015 r. z pomocy stypendialnej skorzysta 400 kolejnych studentów i doktorantów.

Sukces polskich naukowców w Horyzoncie 2020
Do 2020 r. UE na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont 2020 przeznaczy ponad 80 miliardów euro. MNiSW ogłosiło „Pakt dla Horyzontu 2020”, w którym resort, uczelnie i instytuty badawcze zobowiązały się do wspierania naukowców konkurujących o te środki. W pierwszych konkursach wskaźnik sukcesu dla Polski wyniósł 15,8 proc. i jest o 2 proc. wyższy niż średnia dla państw Unii. Polacy są zaangażowani w co siódmy finansowany projekt.


Polska przystąpiła do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej – ESO to największe obserwatorium astronomiczne na świecie.

Przeczytaj także: Ściąganie zamyka drogę do aplikacji 

Organizacja zrzesza 15 europejskich krajów i Brazylię. Polscy fizycy i astronomowie włączą się w najbardziej zaawansowane badania naukowe i budowę powstającego w Chile największego teleskopu na świecie. Otworzyły się nowe miejsca pracy dla inżynierów i ekspertów w przemyśle kosmicznym. W perspektywie kilku lat polskie podmioty zyskają zamówienia o wartości ok. 20 mln euro.

III. Ruszył portal dla maturzystów „Wybierz Studia”

Portal zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów w ponad 400 uczelniach oraz ocenę ich jakości. Maturzyści mogą wyszukiwać uczelnie i kierunki, filtrując je pod kątem odległości od miejsca zamieszkania czy wymaganych przedmiotów maturalnych. Portal ostrzega przed ryzykownym wyborem – pokazuje, które kierunki zostały nisko ocenione, zawieszone albo są w trakcie likwidacji.

IV. Wspieramy powstawanie żłobków i klubów przedszkolaka w uczelniach

„Maluch na Uczelni” to ogłoszony w grudniu wspólny program ministra nauki i ministra pracy. Wspieramy powstawanie żłobków i klubików dziecięcych w szkołach wyższych, zatrudnianie opiekunów dziennych. W 2015 r. trafi do uczelni ponad 10 mln zł. Zachęcamy też rektorów do wprowadzania rozwiązań ułatwiających godzenie obowiązków rodzinnych i naukowych studentom i młodym naukowcom, którzy zostają rodzicami.

V. Uniwersytety Młodych Wynalazców już działają

„Uniwersytet Młodych Wynalazców” to ministerialny program, który umożliwił licealistom i gimnazjalistom oraz ich nauczycielom korzystanie z uniwersyteckich laboratoriów i bibliotek. Uczniowie biorą udział w badaniach naukowych i wykładach. Na działalność 40 Uniwersytetów Młodych Wynalazców przeznaczyliśmy blisko 2 mln zł.

Przeczytaj także: Absolwent traci ubezpieczenie zdrowotne po obronie pracy dyplomowej

VI. Więcej wartościowych praktyk dla studentów

Zainicjowaliśmy kampanię „Studiujesz? Praktykuj!”. Promujemy współpracę uczelni z firmami i zasady wartościowych praktyk studenckich. Profesjonalizujemy pracę Akademickich Biur Karier. Do 2020 roku wydamy na te cele łącznie ponad 500 mln zł.
Źródło: nauka.gov.pl