W 2019 r. do egzaminu komorniczego przystąpiło 150 zdających, w wynik pozytywny uzyskały 132 osoby. Pod uwagę brana jest liczba oraz stopień obciążenia pracą komorników pełniących służbę na obszarze poszczególnych izb.

 

 

 

Test we wrześniu

Egzamin to test jednokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań. Pozytywny wynik egzaminu wstępnego uzyskuje kandydat, który otrzymał z testu co najmniej 100 punktów.

 

Wysoka zdawalność na egzaminie komorniczym>>

 

W przypadku gdy na ostatnie miejsce w ramach limitu przyjęć w danej izbie komorniczej wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych złożyła więcej niż jedna osoba, która uzyskała tę samą liczbę punktów z egzaminu wstępnego, obie zostaną przyjęte.

 • izba komornicza w Białymstoku - 11 miejsc,
 • izba komornicza w Gdańsku - 32 miejsca,
 • izba komornicza w Katowicach - 34 miejsca,
 • izba komornicza w Krakowie - 22 miejsca,
 • izba komornicza w Lublinie - 19 miejsc,
 • izba komornicza w Łodzi - 24 miejsca,
 • izba komornicza w Poznaniu - 23 miejsca,
 • izba komornicza w Rzeszowie - 11 miejsc,
 • izba komornicza w Szczecinie - 15 miejsc,
 • izba komornicza w Warszawie - 30 miejsc,
 • izba komornicza we Wrocławiu - 28 miejsc.