Wnioski należy składać za pośrednictwem Biura ds. programu Zostań Żołnierzem. Legia Akademicka to program ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów. Moduł oficerski przygotowano dla studentów, którzy w poprzednich edycjach ukończyli moduł podoficerski. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.

 

Projekt ustawy o obronie ojczyzny trafił do konsultacji społecznych>>

 

Legia Akademicka dla przyszłych oficerów

Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura ds. programu Zostań Żołnierzem. Kandydaci na oficerów - w przeciwieństwie od dwóch dotychczasowych modułów (podstawowego i podoficerskiego) są kształceni wyłącznie w uczelniach wojskowych podczas letniej przerwy międzysemestralnej. Legia Akademicka to program skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku. Dotychczas był organizowany w dwóch modułach: podstawowym, po którym ochotnicy zostają szeregowymi rezerwy, oraz podoficerskim. W czterech poprzednich edycjach ponad 16 tys. studentów z około 70 uczelni ukończyło część praktyczną, stając się żołnierzami rezerwy.

 

Moduł oficerski po raz pierwszy uruchomiono w ubiegłym roku, w ramach pilotażu przygotowano 50 miejsc. W tym roku limit podniesiono do 250; w przypadku modułów podstawowego i podoficerskiego limitów nie ma MON jest gotowe przeszkolić tylu studentów, ilu się zgłosi.