- Z perspektywy MON i MEiN jest to projekt, program, w którym pojawia się to, co moglibyśmy nazwać zjawiskiem synergii. Dlaczego? Bo przede wszystkim MON jest zainteresowane tym, by pozyskiwać młodych ludzi, którzy zdobywają wykształcenie na poziomie inżynierskim, czy też na poziomie studiów II stopnia - magisterskich, osoby o bardzo niekiedy wąskich specjalizacjach wyjątkowo przydatnych, chociażby później w służbie wojskowej - wskazał wiceminister. - MON dzięki projektowi ma szansę pozyskania naprawdę świetnych fachowców, którzy mogą być przydatni czy to na poziomie żołnierza szeregowca, czy podoficera. Jest również możliwość kontynuowania szkolenia na poziomie oficerskim realizowanym przez MON - dodał.

MON rezygnuje z polskiego i przechodzi na języki obce w zamówieniach publicznych>>

 

Zgłoszenie do 20 listopada

Bernacki wskazał, że projekt jest też istotny i ważny z punktu widzenia szkół wyższych. - Czymś istotnym i ważnym jest kształtowanie u młodych osób tego, co możemy określić mianem nie tylko patriotyzmu, ale także patriotyzmu rozumianego, jako wypełnianie powinności wobec ojczyzny, wobec narodu, wobec państwa - powiedział.

 

Zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu uczelnie mogą składać do 20 listopada 2021 r. Przesyłają je rektorzy lub osoby przez nich upoważnione. O realizację zadania mogą ubiegać się uczelnie nadzorowane przez ministra edukacji i nauki, w tym uczelnie publiczne oraz uczelnie niepubliczne, które w roku akademickim 2020/2021 kształcą co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych.

 

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Rząd w wojsko chce zainwestować wkrótce jeszcze więcej - przewiduje też specjalne oferty dla studentów. Wprowadzona ma być dobrowolna zasadnicza służbę wojskową. To służba wojskowa, która będzie przeznaczona dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem przez 11 miesięcy odbędą szkolenie specjalistyczne. Ci, którzy przejdą ten kurs, będą mieli prawo przystąpienia do zawodowej służby wojskowej. Szef MON na konferencji prasowej mówił, że takie rozwiązanie zapewni państwu dostęp do wykwalifikowanych rezerwistów, którzy będą mieli także pierwszeństwo w rekrutacji do zawodowej służby wojskowej. Zapowiedział także wliczenie podchorążych do zawodowej służby wojskowej.

 

 

Natomiast rezerwowa służba wojskowa ma być podzielona na aktywną i pasywną - do pełniących służbę pasywną zostaną zaliczone osoby zakwalifikowane do rezerwy bez złożenia przysięgi oraz osoby, które złożyły przysięgę, ale nie są zainteresowane służbą w wojsku. - Aktywna służba wojskowa to forma, którą tworzymy na wzór rozwiązań ze Stanów Zjednoczonych. To są osoby po przeszkoleniu wojskowym i przysiędze wojskowej, które wyraziły chęć takiej służby – powiedział Błaszczak. I podkreślił, że projektowana ustawa nie przewiduje przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej.

Jak mówił minister, cel minimum 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy WOT. Zapwiedział też, że powstaną dodatkowe brygady WOT.

Czytaj: Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują na koszt pracodawców>>

 

Wojskowe stypendia dla studentów

- Dla studentów uczelni cywilnych zainteresowanych służbą w armii zostanie wprowadzony program stypendialny – zapowiedział szef MON. Jak dodał, szansę na stypendium będą mieli studenci kierunków, którymi zainteresowane są siły zbrojne. Stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy, na mocy której student zobowiąże się do służby wojskowej przez 5 lat od momentu zakończenia studiów. Ma to być oferta dla dla osób, które chcą po studiach cywilnych zostać oficerami. Po zdaniu matury będą oni podpisywali umowę z MON, potem, po pierwszym roku nauki, przejdą 28-dniowe szkolenia wojskowe. Ćwiczenia wojskowe oraz udział w zajęciach praktycznych będzie obowiązkowy przez cały okres studiów, a po ich zakończeniu zainteresowani będą przechodzić kurs oficerski i wówczas zostaną zatrudnieni na stanowiskach oficerskich.

Minister zapowiedział także rozszerzenie programu szkół Legii Akademickiej, czyli zajęć wojskowych na wybranych uczelniach. Dodał, że będą wynagrodzenia za udział w ćwiczeniach wojskowych, będą też ćwiczenia po zakończeniu kursu w ramach Legii Akademickiej. Jak zaznaczył, po zakończeniu programu student będzie otrzymywał stopień kaprala rezerwy, a po przejściu odpowiedniego kursu – również stopień oficerski.