Konkurs adresowany jest do studentów III roku studiów licencjackich podejmujących studia II stopnia, III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, I i II roku studiów magisterskich uzupełniających oraz absolwentów studiów magisterskich uczelni wyższych z 2012 r., którzy są zainteresowani tematyką podatkową, prawną oraz rachunkową.
 
Najlepsi uczestnicy mają możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w KPMG w Polsce (umowa o pracę lub płatne praktyki), a także mogą liczyć na atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.
 
Zgłoszenia do Tax’n'You 2013 należy przesyłać w terminie od 2 do 9 kwietnia 2013 r.
 
Więcej na kpmg.taxandyou.pl
 
Wydawnictwo WOLTERS KLUWER POLSKA jest partnerem strategicznym konkursu