Zdaniem wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego nowa ustawa szczególnie odróżnia się wobec obowiązujących jeszcze przez dwa tygodnie przepisów po pierwsze tym, że stawia na wolność. Po drugie tym, że stawia na jakość. - Przykładem szerszej wolności jest chociażby to, że to w oparciu o statut a nie, jak obecnie ustawę uczelnia będzie określać swoją wewnętrzną strukturę - podkreśla minister.

Czytaj: Prof. Izdebski: Na uczelniach więcej autonomii i więcej zagrożeń >>

Według Jarosława Gowina podniesienie jakości kształcenia na uczelniach będzie możliwe m.in. dzięki powołaniu trzech programów "Inicjatywa doskonałości". Pierwszy konkurs „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” zostanie ogłoszony najpóźniej 30 kwietnia 2019 r. Z kolei konkurs „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” zostanie ogłoszony nie później niż do 30 września 2019 r. A pierwszy konkurs w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości" ma ruszyć do 30 czerwca 2022 r.

- To, co najważniejsze, czyli wyższa jakość kształcenia studentów i wyższa jakość, taka znacząco przełomowa badań naukowych - w pierwszym przypadku wydarzy się w najbliższych dwóch trzech latach, w drugim przypadku - myślę, że w ciągu pięciu lat będziemy mieli przełom - podkreśla minister. (ks/pap)