Wyłonienie grupy uczelni badawczych przewidziane jest w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0). Celem konkursu jest wyłonienie oraz wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Spośród 20 najlepszych uczelni w Polsce uprawnionych do startu w konkursie wyłonionych zostanie dziesięć, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 proc. - To właśnie one powinny podjąć najszybszą konkurencję z najlepszymi uczelniami europejskimi i zacząć piąć się w rankingach - mówił we wrześniu minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

 


Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie, także otrzymają wsparcie finansowe – subwencję zwiększoną o 2 proc. subwencji uzyskanej w 2019 roku. Dzięki temu będą mogły po 6 latach startować z powodzeniem w następnym konkursie.

Do udziału w konkursie zakwalifikowały się: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Gdański Uniwersytet Medyczny, politechniki: Gdańska, Łódzka, Śląska, Warszawska i Wrocławska; uniwersytety: Gdański, UAM w Poznaniu, Jagielloński, Łódzki, Śląski, Warszawski, Wrocławski, UMK w Toruniu, Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Pedagogiczny we Wrocławiu, a także uniwersytety medyczne: w Białymstoku, w Łodzi i UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wszystkie one musiały spełniać rygorystyczne warunki: prowadzić badania w co najmniej 6 dyscyplinach i mieć ocenę A lub A+ w co najmniej połowie z tych dyscyplin. Nie mogły posiadać kategorii B lub C. Żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uczelnie oceniał międzynarodowy zespół 15 ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego. Jednym z najważniejszych kryteriów podczas oceny wniosków w konkursie były plany rozwoju uczelni i zaproponowane działania, które pozwolą podnieść poziom badań naukowych i jakość kształcenia studentów i doktorantów. Docelowo mają się one przyczynić do wzrostu międzynarodowego znaczenia placówki. Startujące w konkursie uczelnie miały też wskazać priorytetowe obszary badawcze, w obrębie których zintensyfikują działalność naukową.

Wszystkie szkoły wyższe uprawnione do udziału w pierwszym konkursie programu IDUB otrzymały w 2018 r. dodatkowe środki finansowe, od 700 tys. do 1 mln zł, na wsparcie podczas przygotowania wniosków, przeprowadzenie odpowiednich badań naukowych i analiz.

Czytaj też: Elektroniczne systemy do obsługi uczelni szwankują >