Reklama w zawodzie adwokata jest zakazana. Z uwagi jednakże na postęp techniczny, faktyczną zmianę otoczenia, w jakim świadczona jest pomoc prawna oraz pojawiające się w związku z nim praktyczne trudności w ustaleniu charakteru komunikatów zawierających informację o zakresie i rodzaju świadczonych przez adwokatów usług pomocy prawnej, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, mając na uwadze § 23 ZZEAiGZA, postanowiła podjąć działania zmierzające do precyzyjnego wskazania kryteriów, w oparciu o które możliwe będzie jednoznaczne wartościowanie opisanej wyżej aktywności adwokackiej - uzasadnia ORA w uchwale.

Za najistotniejszy czynnik uznała odpłatność danej usługi, podkreślając, że element ten ma charakter obiektywny pozwalający na dokonanie oceny intencji autora przekazu lub adwokata. Dlatego też, zdaniem ORA niezgodne z zasadami etyki jest odpłatne reklamowanie usług za pośrednictwem google AdWords. Uchwała>>

WSA cztery lata sprawdza, czy aplikant może mieć blog na Google>>

Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo
https://www.profinfo.pl/p,,346366.html?_ga=1.151237817.1873532885.1444650997
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł