- Wiem, że wielu z was znalazło się w trudnej sytuacji. Na skutek kryzysu wywołanego przez koronawirusa zostaliście pozbawieni pracy i zarobków, np. w restauracjach, kinach i wielu innych firmach. Dlatego, po pierwsze, jako minister nauki zarekomendowałem uczelniom, abyście wasze wnioski o jednorazową zapomogę mogli uzasadnić obecnymi, nadzwyczajnymi okolicznościami - zapowiedział Jarosław Gowin. O pomoc dla studentów zatrudnionych na "śmieciówkach" w wysokości ok. 2 tys. zł brutto z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło może też ubiegać się pracodawca.

Premier: Uczelnie będą zamknięte przez dwa tygodnie>>

 

Pieniądze z funduszu stypendialnego

Zalecana jest adaptacja wewnętrznych procedur uczelni dostosowujących proces przyznawania świadczeń do ograniczeń związanych ze zmieniającą się sytuacją zagrożenia epidemiologicznego (w tym ich odbiurokratyzowanie w granicach prawa) - chociażby poprzez stosowanie pracy zdalnej przez członków komisji stypendialnych.

Czytaj w LEX: Zagrożenie koronawirusem a prawo do prywatności >   

W związku z ewentualnymi problemami w dostarczeniu do uczelni przez studentów i doktorantów dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia na semestr letni bieżącego roku akademickiego, należy zaznaczyć, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego zawierają rozwiązania prawne umożliwiające wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych - np. doręczenia drogą elektroniczną. Możliwe jest także wydłużanie studentom zgłaszającym taką potrzebę terminów na uzupełnienie postępowania dowodowego oraz uwzględnianie dokumentów będących w posiadaniu uczelni - np. przy rozpatrywaniu wniosku studenta o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 wzięcie pod uwagę dokumentów o jego dochodach będących podstawą przyznania stypendium na semestr zimowy, jeżeli sytuacja materialna studenta nie uległa zmianie).

Sprawdź w LEX: Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, jeśli pracownik lub jego dziecko zostanie objęty kwarantanną w zw. z epidemią koronawirusa? >  

 

MNiSW zaleca wstrzymanie opłat za studia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje również władzom uczelni rozważenie możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia - podał resort w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej. Ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa i ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Ma to ograniczyć obciążenia finansowe studentów w sytuacji, kiedy - w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - zamknięto wiele miejsc, w których pracowali studenci - np. lokali gastronomicznych. Wielu studentów z dnia na dzień straciło więc środki do życia.