Takie zalecenia wydało w piątek wieczorem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla osób korzystających z programu Erasmus+. 

Czytaj: Premier: Uczelnie będą zamknięte przez dwa tygodnie>>
 

Zagraniczni studenci jak polscy

- Informujemy, iż studenci zagraniczni, którzy przebywają w ramach programu Erasmus+ w polskich uczelniach powinni być traktowani jak studenci uczelni polskiej. Dotyczy to zarówno ich praw, polegających na zapewnieniu im równego traktowania w sprawach związanych z tokiem studiów i dostępem do infrastruktury uczelnianej, jak i obowiązków - napisało ministerstwo. - W sytuacji nierespektowania zaleceń rektora uczelni, w której przebywają, należy poinformować uczelnię macierzystą, która skierowała studenta na wymianę do polskiej uczelni - dodano w komunikacie. - Resort przypomina też, że uczelnie, jeśli żądają od studentów opuszczenia akademika, muszą zapewnić zakwaterowanie tym studentom (w tym obcokrajowcom), którzy nie mogą go opuścić.

Czytaj: Polska zamyka granice przed cudzoziemcami>>

- W sytuacji nierespektowania zaleceń rektora uczelni, w której przebywają, należy poinformować uczelnię macierzystą, która skierowała studenta na wymianę do polskiej uczelni czytamy w komunikacie.

 

Można przerwać pobyt na zagranicznej uczelni

Ministerstwo przedstawiło też wytyczne dla polskich studentów i pracowników uczelni, którzy w ramach Erasmus+ przebywają za granicą. Jeśli taka osoba zdecyduje się przerwać lub anulować wyjazd w ramach programu Erasmus+ w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, powinna się ona “skontaktować się ze swoją uczelnią macierzystą (wysyłającą) i zgłosić przerwanie/rezygnację z mobilności w sposób wymagany przez uczelnię (pismo lub wiadomość mailowa)”. Taka osoba powinna się też porozumieć z uczelnią lub organizacją, w której realizuje pobyt.

W zawiadomieniu student/pracownik powinien podać przyczynę rezygnacji/przerwania oraz przedstawić wstępną kalkulację poniesionych kosztów, których nie da się odzyskać (oraz załączyć kopie dokumentów poświadczających poniesienie tych wydatków).