Zdający doskonale poradzili sobie z zadaniami z prawa administracyjnego (98 proc. ocen pozytywnych), z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki (98 proc. ocen pozytywnych)  z prawa cywilnego (97 proc. ocen pozytywnych) oraz z zakresu prawa gospodarczego (96 proc.). Nieznacznie trudniejsze okazało się zadanie prawa karnego (94 proc.).

 

Wysokie kary finansowe za zwlekanie z zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych>>


 

Poprawa o 13 proc.

- Jestem dumny z tego jak wielu naszych aplikantów poradziło sobie z tegorocznym egzaminem zawodowym. Ich wyniki to jasny sygnał, że Izba Warszawska podejmuje właściwe działania  w sferze kształcenia aplikantów. Poprawa zdawalności o ponad 13 proc.  to bezdyskusyjny sukces, ale nie zamierzamy spocząć na laurach. Zrobimy wszystko by w kolejnych latach ten wynik był jeszcze lepszy – podsumowuje dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, Włodzimierz Chróścik.

 Wśród osób przystępujących do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji, współczynnik ocen pozytywnych był wyraźnie niższy, choć nadal zadowalający – ze 113 zdających, dobrymi rezultatami może się pochwalić 72 proc. przyszłych radców.