Podstawę do prowadzenia nauczania w formie e-learningu daje art. 67 ust. 4 - ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Według tego przepisu można organizować kształcenie w formie zdalnej, jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku.

 

Tylko połowa studiów zdalnie

Jak tłumaczy resort nauki, szczegółowe zasady prowadzenia takiego kształcenia zawiera rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861). Wprowadza ono pewne ograniczenia w prowadzeniu kształcenia zdalnego.

Rozporządzenie określa, jaki procent punktów ECTS może być przyznana za zajęcia realizowane w formie e-learningu. Jest to tylko 50 proc. punktów ECTS. Jak podkreśla resort w uzasadnieniu do tego przepisu, w przypadku zajęć umożliwiających uzyskanie umiejętności praktycznych, metody i techniki  kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane jedynie pomocniczo.

Czytaj w LEX:

- Na naszym wydziale, dzięki środkom z programu Power, już tworzymy e-podręczniki do wybranych przedmiotów - mówił w wywiadzie dla Prawo.pl dziekan WPiA UJ prof. Jerzy Pisuliński. - Umożliwi to zmianę metod dydaktycznych - tematyki przybywa, a na zajęciach nie zawsze wystarczy czasu na jej kompleksowe omówienie. Dochodzi kwestia ograniczonej percepcji studentów oraz problemy lokalowe - tłumaczył. Stosowanie takich materiałów ma dużo zalet, bo student łatwiej przyswaja informacje, a ćwiczenia mogą być interaktywne - prowadzone w formie konwersatorium.

Czytaj: Prof. Pisuliński: Po reformie jest problem z finansowaniem wydziałów prawa>>

 

 


 

Nowe kształcenie specjalistyczne

Metody kształcenia na odległość są pożyteczną opcją dla studentów, którzy są rodzicami - korzystających z Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) na studiach stacjonarnych. W pozostałych przypadkach procedura uzyskiwania przez studentów zgody na IOS powinna zostać szczegółowo opisana w regulaminach studiów każdej uczelni. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie prowadzi rejestru uczelni, które w procesie kształcenia wykorzystują metody i techniki kształcenia na odległość.

Czytaj w LEX: Dokumentacja przebiegu studiów wg ustawy 2.0 >

Uczelnie mają zaangażować się też w większym stopniu w kształcenie zawodowe, chodzi o kształcenie specjalistyczne, które będzie trwać nie krócej niż 3 semestry, a osoba, która je ukończy otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Według resortu nauki może ono stanowić wartościową ofertę pozwalającą na uzyskanie kompetencji dostosowanych do potrzeb rynku pracy, która „uzupełni” dotychczasowe kształcenie w systemie oświaty.