Dodatkowe pieniądze mają także - zgodnie z inną poprawką - otrzymać: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (20 mln zł), KUL (2,5 mln zł), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (15 mln zł), Akademia Pomorska w Słupsku (1 mln zł). Mniej o 25 mln zł otrzyma za to Uniwersytet Warszawski.

 

Kształcenie prawnika jest tanie>>

 

Zwiększono też ponad 17 mln zł wydatki na szkoły artystyczne, m.in. na podwyższenie wynagrodzeń w szkołach artystycznych prowadzonych przez MKiDN. 

Wydatki na naukę to 6.636 mld zł, a na szkolnictwo wyższe 16.563 mld zł.  Ustawa przewiduje łącznie ok. 760 mld zł na inwestycje budowlane związane z działalnością dydaktyczną szkół wyższych, w tym realizowane w ramach programów wieloletnich „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” i „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019”, zadania inwestycyjne związane z działalnością statutową i inwestycyjną jednostek naukowych (w tym głównie zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej, modernizację lub przebudowę infrastruktury badawczej i laboratoryjnej, kontynuację finansowania udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym realizowanym na podstawie umowy międzynarodowej: „Budowa Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie” (FAIR) oraz na zadania inwestycyjne uczelni wojskowych.