- Postanowiliśmy stworzyć bazę studentów wszystkich trzech wydziałów UJ CM, która pozwoli nam nawiązać szybki kontakt z osobami chcącymi poświęcić swój czas i wiedzę w sytuacji, gdyby taka pomoc okazałaby się potrzebna - mówi prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki. Ewentualne działania miałyby dotyczyć Szpitala Uniwersyteckiego i Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego (wsparcie logistyczne, informacyjne, wsparcie na oddziałach, z wyłączeniem zakaźnego) oraz krakowskiego Sanepidu (centrum obsługi telefonicznej). Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz.

Loty zakazane - trudne i kosztowne powroty Polaków do kraju>>

 

Rząd apeluje do studentów o pomoc

Również resort nauki zaapelował do studentów kierunków medycznych o to, by pomogli jako wolontariusze w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa,.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego zwraca się do rektorów, samorządów studenckich uczelni medycznych i uczelni kształcących na kierunkach medycznych, aby studenci ostatnich lat studiów kierunku lekarskiego, pielęgniarskiego, kierunku ratownictwa medycznego, farmacji, żeby ci studenci mogli, na zasadzie wolontariatu, zaproponować swoją dyspozycyjność wojewodom i wojewódzkim inspektorem sanitarnym, służbom na swoim terenie, dla wsparcia działań, gdyby była taka konieczność.