Do 30 września maturzyści muszą wstępnie wybrać przedmioty, z jakich będą zdawać egzamin dojrzałości. Swoją decyzję mogą jeszcze zmienić do 5 lutego 2010 r.
Uczniowie muszą dwukrotnie składać deklarację o wyborze przedmiotów dodatkowych na maturze. Do końca września składają deklarację wstępną, a do 5 lutego przyszłego roku ostateczną. Tej pierwszej nie muszą wypełniać jedynie absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy wcześniej nie przystępowali do matury lub jej nie zdali. Maturzyści w tym roku po raz pierwszy będą mogli również wybrać więcej przedmiotów dodatkowych, z których chcą zdawać egzamin. Ich lista została rozszerzona z trzech do sześciu.
– Uczniowie raczej nie decydują się na wybór maksymalnej liczby dodatkowych przedmiotów – mówi Ewa Pachniak-Kaźmierska, zastępca dyrektora XL Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Tłumaczy, że maturzyści wybierają tylko te przedmioty, które są wymagane podczas rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów.
W deklaracji wstępnej uczeń podaje też temat prezentacji z języka polskiego oraz wskazuje język obcy, z jakiego będzie przystępował do egzaminu w części obowiązkowej. Do złożenia ostatecznej deklaracji maturzysta może zmienić temat prezentacji z języka polskiego, dodatkowe przedmioty oraz język obcy obowiązujący w części podstawowej.
W tym roku szkolnym egzaminy maturalne rozpoczynają się 4 maja 2010 r. i będą trwały do 28 maja. Ma do nich przystąpić około pół miliona osób.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 29.09.2009 r.