Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nie zgadza się na cięcia budżetowe dotyczące edukacji. Prezydium OPZZ podjęło 31 stycznia uchwały m.in. w sprawie cięć dotyczących oświaty i likwidacji szkół.

 
W stanowisku w sprawie oświaty Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych poinformowało, iż nie akceptuje cięć budżetowych dotyczących edukacji oraz wyraża swój sprzeciw wobec działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, polegających na likwidacji i przekształceniach publicznych szkół i przedszkoli. Zdaniem OPZZ bezpłatna oświata publiczna prowadzona przez samorządy stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, a państwo jest zobowiązane dbać o jej powszechną dostępność oraz wysoką jakość. Samorządy zamykając szkoły lub przekazując je do prowadzenia innym podmiotom (stowarzyszeniom, fundacjom) wyzbywają się odpowiedzialności za system oświaty gwarantujący każdemu realizację konstytucyjnego prawa do bezpłatnej nauki. OPZZ nie akceptuje działań zmierzających do demontażu systemu oświaty, protestuje przeciwko zamykaniu i przekształcaniu samorządowych szkół i przedszkoli oraz zobowiązuje swoje branże do włączenia się w obronę publicznej edukacji.
 
Artykuł pochodzi z serwisu www.samorzad.lex.pl