Nowelizacja wprowadzić ma zapisy zmieniające sposób gromadzenia danych na temat potrzeby kształcenia specjalnego, tak aby zapewnić uczniowi nim objętemu anonimowość. Zamiast jednostkowego gromadzenia tego rodzaju informacji, nowelizacja dopuszcza gromadzenie ich w bazie danych SIO - zbiorczo - w zbiorach danych szkół i placówek. Jednostkowo informacje o objęciu ucznia ww. pomocą gromadzone będą jedynie w lokalnych bazach danych, tj. w zbiorach danych uczniów.

Taka zmiana uderzać może jednek w interesy niepełnosprawnych uczniów.
– Po wprowadzeniu proponowanych zmian zniknie możliwość monitorowania przez resort edukacji i kuratoria, czy szkoła udziela uczniowi wsparcia odpowiedniego do jego potrzeb – wyjaśnia Paweł Kubicki, rzecznik uczniów niepełnosprawnych.
Po nowelizacji system pozwalał będzie jedynie na wyliczenie kwoty subwencji, ale juz nie na kontrolę jakości udzielanych świadczeń. Jest to o tyle istotne, że na uczniów przysługuje większa kwota subwencji, a z raportów wynika, że nie udziela się im właściwej pomocy. 
 
Źródło: "Rzeczpospolita" z 25 lipca 2012 r.