Nie sprawdziły się obawy, że zmiany dotyczące obowiązku szkolnego spowodują lawinowy wzrost urlopów dla poratowania zdrowia. Statystyki wyglądają podobnie jak rok temu.
– Dyrektorzy szkół udzielają nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W przypadkach niebudzących wątpliwości urlop przyznawany jest niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego. Jeśli wniosek o udzielenie urlopu budzi wątpliwości z uwagi np. na fakt, iż nauczyciel, który go składa, nigdy wcześniej nie chorował, wówczas dyrektor odwołuje się do komisji lekarskiej za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie – wyjaśnia Włodzimierz Tutaj, rzecznik prezydenta Częstochowy.

Urlop wypoczynkowy może być udzielony od razu po macierzyńskim>>