Wprowadzone zostaną przepisy przejściowe, które w latach szkolnych 2022/2023–2026/2027 umożliwią uczniom odpowiednich klas dotychczasowych ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia publicznych i niepublicznych o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej przyjęcie odpowiednio do klasy VIII publicznej szkoły podstawowej albo publicznego liceum ogólnokształcącego.

Czytaj: ​Szkoły artystyczne nadal z mniejszymi klasami>>

 

Resort edukacji wprowadza zmiany polegające na:

  1. uchyleniu przepisu  który stanowi, że uczeń klasy I albo II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty odpowiednio do klasy VII albo VIII publicznej szkoły podstawowej, a który w wyniku skrócenia cyklu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia stał się bezprzedmiotowy;
  2. zmianie przepisu, który stanowi, że uczeń klasy III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty odpowiednio do klasy I–IV publicznego liceum ogólnokształcącego, a który w wyniku skrócenia cyklu kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia z 6 lat na 4 lata będzie stanowił, że uczeń klasy I–IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej może być przyjęty odpowiednio do klas I–IV publicznego liceum ogólnokształcącego.