Trwają konsultacje ws. projektu dwóch rozporządzeń określających zasady organizacji szkół - te, które podlegają MEN, będą mogły tworzyć większe klasy.

Większe klasy bez dodatkowych formalności
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zlikwidowała stanowisko asystenta nauczyciela - jednym z ubocznych skutków  będzie złagodzenie wymogów dotyczących liczebności pierwszych klas podstawówki.

Obecnie większe oddziały dyrektor musi podzielić tak, by nie przekraczały tego limitu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy do klasy przyjęto nie więcej niż 2 uczniów - rodzice (rada oddziałowa), którym zależy na nierozdzielaniu dzieci, mogą wystąpić z wnioskiem o utrzymanie takiej 27 osobowej klasy.

Nowelizacja rozporządzenia określającego szczegółowe warunki organizowania szkół uelastycznia przepisy - dyrektor nie będzie już musiał dzielić klasy, gdy liczy nie więcej niż 27 uczniów. Wpływu na tę decyzję nie będą mieli rodzice, bo zniknie przepis dotyczący składania wniosku przez radę oddziałową.

Klasa w szkole artystycznej nadal mniejsza
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego również przygotowało projekt rozporządzenia regulującego tę kwestię - ale do kwestii liczebności klas podeszło mniej liberalnie.

Według przepisu projektowanego rozporządzenia liczba uczniów w oddziale szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25. Tak samo jest w przypadku zajęć świetlicowych z jednym nauczycielem.

Finansowanie małych oddziałów jest problematyczne, ponieważ - jak tłumaczył Grzegorz Pochopień, dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej - subwencja przyznawana jest na ucznia, gmina nie dostanie dodatkowych pieniędzy na utworzenie dodatkowej klasy. Tymczasem koszty stworzenia oddziału dla kilkunastu uczniów są podobne.

Koszt utrzymania ucznia w kilkuosobowym oddziale, jak podkreślał Marek Olszewski, prezes Związku Gmin Wiejskich, sięga nawet kilkudziesięciu złotych i znacznie przekracza kwotę otrzymywaną na ten cel z subwencji oświatowej i to mimo większej wagi na małe szkoły.

 


Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami >>