Dyrektor szkoły lub placówki ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogącą stwarzać zagrożenie dla zdrowia uczniów może zawiesić zajęcia na czas oznaczony za zgodą organu prowadzącego wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - przypomniały władzom Zakopanego wojewoda i kurator oświaty.

Rok szkolny z opóźnieniem? Potrzebna zmiana rozporządzenia>>

 

Zawieszenie zajęć w całym mieście

- Nie będzie dużego rozpoczęcia roku szkolnego. Spotkamy się przed ekranami komputerów i od 1 września rozpoczniemy naukę zdalną. Tak będzie do 25 września - poinformowała w środę podczas konferencji prasowej wiceburmistrz Zakopanego Agnieszka Nowak-Gąsienica. Swoją decyzję miasto motywowało m.in. faktem, że mieszkańcy później wyjeżdżają na urlopy. Nie bez znaczenia jest też to, że powiat tatrzański znajduje się obecnie w "żółtej strefie".

 

 

 

Decyzję władz miasta negatywnie ocenił szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski, który podkreślił, że uczniowie z Zakopanego powinni rozpocząć rok szkolny w sposób tradycyjny i 1 września wrócić do szkół. Podobnego zdania są wojewoda i kurator oświaty.

We wspólnym komunikacie wydanym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę, małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak i wojewódzkiego inspektora sanitarnego Jarosława Foremnego podkreślono, że nie ma podstaw prawnych do podjęcia takiej decyzji przez samorząd.
- Nieuzyskanie opinii właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub uzyskanie opinii negatywnej powoduje, że nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia innego trybu nauczania niż tryb stacjonarny. Podkreślenia wymaga także, że decyzji o zawieszeniu zajęć nie mogą podejmować samodzielnie władze samorządowe wskazano.

Zakopane zmienia plan

W czwartek wieczorem  burmistrz miasta Leszek Dorula poinformował, że zajęcia stacjonarne w szkołach w Zakopanem rozpoczną się od 1 września. I dodał, że  zmiana decyzji władz miasta wiąże się z negatywnym stanowiskiem w tej sprawie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Zakopanem.

- W związku ze zmianą opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, musimy dostosować się do nowego stanowiska, które przewiduje rozpoczęcie zajęć stacjonarnych w szkołach z dniem 1 września 2020 roku – napisano w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej miasta.