Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad zmianą przepisów dotyczących organizacji zajęć finansowanych z funduszy unijnych. Po nowelizacji z nauczycielem chcącym prowadzić takie lekcje nie będzie trzeba zawierać dodatkowej umowy. Ustawa doprecyzuje, że zajęcia dodatkowe nie będą wliczane do pensum, a stawka będzie równa tej, którą nauczyciel otrzymuje za godziny ponadwymiarowe.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie może być ustalane dowolnie>>

Dyrektor nie będzie mógł zmusić nauczyciela do prowadzenia zajęć dodatkowych, jeżeli żaden z pracujących w szkole pedagogów nie będzie chciał tego robić, placówka znajdzie dodatkowego pracownika. Jego zatrudnienie będzie regulował Kodeks Pracy. Środki unijne za dodatkowe zajęcia nie będą wliczane do puli, która decyduje o spełnieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązku wypłaty pedagogom średnich wynagrodzeń, co oznacza, że będą miały wpływu na prawo do otrzymania jednorazowego dodatku uzupełniającego.

W 2015 r. mniej nauczycieli z prawem do urlopu dla poratowania zdrowia>>