Gazeta opiera swoje spekulacje na opracowaniu „Zatrudnienie w Polsce 2013” Instytutu Badań Strukturalnych oraz prognozach na portalu PrognozowanieZatrudnienia.pl.
Wygranymi w 2020 r. będą specjaliści w kwestiach ekonomicznych i technicznych. W tych kategoriach w porównaniu z 2011 r. wzrosty zatrudnienia wyniosą nawet 50 proc. – np. w przypadku analityków systemowych i programistów. Wzrośnie także zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych prawników, ale prawdopodobnie popyt wciąż będzie niższy niż podaż. Łatwiej będzie także znaleźć pracę w sektorze usług - tu poszukiwani będą zwłaszcza kucharze i kierowcy.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 29 grudnia 2014 r.

Urzędy pracy będą lepiej pomagać bezrobotnym nauczycielom>>