– Z państwa pomocą chcielibyśmy sprawdzić, na ile podstawa programowa opracowana przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji będzie realizowana w polskich szkołach i jakie będą jej efekty. Liczymy na państwa doświadczenie w tym zakresie – podkreślił podsekretarz stanu w MEN Maciej Kopeć.

Podczas spotkania wojewódzkim koordynatorom przedstawiono propozycje wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej oraz sposoby doboru szkół do pilotażu. Przedstawiono także propozycję harmonogramu wspólnych działań zaplanowanych do 1 września 2016 r.
Zadaniem 16 wybranych koordynatorów będzie nadzorowanie i monitorowanie działań na szczeblu poszczególnych województw w ramach pilotażowego programu wprowadzenia nauczania programowania. Program ten zaplanowano w oparciu o innowacje pedagogiczne w wybranych szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych od września br.
Dodatkowo koordynatorzy do spraw innowacji w edukacji odpowiedzialni będą za zadania wynikające z realizacji w edukacji rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Nowy stopień awansu zawodowego nauczyciela jeszcze w tej kadencji>>

 

 

Dowiedz się więcej z czasopisma
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł