Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Oznacza to, że wsparcie trafi do 4,6 miliona uczniów – bez względu na dochód na osobę w rodzinie. Od sierpnia wnioski można składać zarówno drogą elektroniczną, jak i w sposób tradycyjny.  Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.  Wnioski można składać drogą elektroniczną lub tradycyjną - w urzędzie.

 

Ponad 2,5 mln wniosków

Od 1 lipca do 24 sierpnia złożono już prawie 2,55 mln wniosków z 3,4 mln przewidywanych w ramach programu „Dobry start”. Większość wniosków drogą elektroniczną - 1, 38 mln. Tradycyjnych wniosków papierowych było ok. 1,16 mln.

Wypłacono ponad 1,83 miliona świadczeń z 2,82 mln pozytywnie rozpatrzonych w ramach realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Najwięcej w województwie mazowieckim (280,3 tys.), śląskim (228,8 tys.) oraz wielkopolskim (183,7 tys.).

 

Kiedy przysługuje świadczenie "Dobry start"?>>

 

Świadczenie na wniosek
 

Aby otrzymać pieniądze na wyprawkę dla dziecka, konieczne jest złożenie wniosku. Mogą to zrobić rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni (osoby, które sprawują opiekę nad uczniem i złożyły wniosek o przysposobienie) oraz instytucje sprawujące opiekę nad uczniem. Oceną wniosków i wypłatą pieniędzy zajmą się gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - powiaty.

Świadczenie nie będzie przysługiwało w sytuacji kiedy dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Kiedy przysługuje świadczenie "Dobry start"?>>