Nauczycielom przeprowadzającym w sierpniu część ustną egzaminu maturalnego przysługuje wynagrodzenie, które powinno być ustalone w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe –napisał Zbigniew Marciniak, podsekretarz stanu w MEN. List w tej sprawie został przekazany do wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i dyrektorów szkół. Chodzi o wynagrodzenie dla nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w dniach 24-28 sierpnia w ustnym egzaminie maturalnym poprawkowym.
Wynagrodzenie powinno być wypłacane w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony, niezależnie od tego czy nauczyciel przeprowadzał egzaminy w swojej szkole, czy w innych szkołach na podstawie porozumienia dyrektorów szkół. Łączny czas przeprowadzania ustnych egzaminów maturalnych przez konkretnego nauczyciela należy przeliczyć na 45-minutowe godziny lekcyjne.
Marciniak zapewnił, że „środki na pokrycie części skutków finansowych wypłaty wynagrodzeń zostały zapewnione w budżecie państwa na bieżący rok”. Pieniądze mają trafić do samorządów jako dotacja celowa. Dyrektorzy szkół, po zakończeniu w sierpniu br. ustnej części egzaminu maturalnego mają przygotować zestawienie, w którym podają m.in. czas trwania egzaminu, normatywną wysokość stawki za godz. ponadwymiarową.
Samorządy do 10 września przygotowują zbiorcze zestawienia i wysyłają je do okręgowych komisji egzaminacyjnych. Do 20 września komisje przygotują i prześlą zbiorcze zestawienia do wojewodów i MEN. Na wniosek MEN wojewodowie przekażą dotacje celowe do samorządów.
 
Źródło: MEN, 6.08.2009 r.