Kolejny związany z tym problem to wynagrodzenie i rozliczanie pracy, z przepisów nie do końca wynika bowiem, czy konsultacje to godziny realizowane w ramach pensum, czy też godziny ponadwymiarowe.

Piontkowski: W szkołach i opieka, i nauka>>

 

Indywidualne konsultacje i opieka nad uczniami

Od 25 maja rodzice, którzy mają dzieci w klasach 1-3, mogą skorzystać z funkcji opiekuńczej szkoły. Dodatkowo ministerstwo zaznaczyło, że konieczne jest prowadzenie z uczniami "jakiejś formy zajęć dydaktycznych", co jest problematyczne o tyle, że nie jest to zdefiniowane w przepisach. Co więcej nie zwalnia to szkoły z prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Zmienia się też sposób pracy z uczniami, którzy w tym roku będą zdawać egzamin ósmoklasisty oraz z maturzystami. Mogą oni - od poniedziałku 25 maja - korzystać z konsultacji z nauczycielami. Od 1 czerwca z takiej formy kontaktu ze szkołą będą mogli skorzystać również pozostali uczniowie.

Czytaj w LEX: "Odmrażanie" szkół w zw. COVID-19 - podsumowanie zmian >

 

 

Po pracy do komputera

- Przypomnę, że od 25 marca obowiązek szkolny w Polsce realizowany jest poprzez nauczanie na odległość. Ze względu na epidemię koronawirusa musieliśmy inaczej zorganizować naukę. Ten obowiązek nadal będzie w ten sposób realizowany, zwłaszcza wobec tych dzieci, które nie zostaną posłane do szkół - tłumaczył w poniedziałek minister edukacji Dariusz Piontkowski. Podkreślał też, że przedstawiono szkołom szczegółowe wytyczne, więc nie będzie problemu z organizacją pracy.

Więcej wątpliwości mają sami nauczyciele i dyrektorzy szkół - chodzi zwłaszcza o kwestie pracy dydaktycznej i - w dalszej kolejności - kontynuacji pracy z uczniami w formie zdalnej. Choć, jak mówi Prawo.pl Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, dyrektorzy jakoś sobie z tym problemem radzą. - Z zajęć opiekuńczych korzysta stosunkowo niewielu uczniów, więc opiekują się nimi nauczyciele, którzy są mniej obciążeni zdalną pracą. Jeżeli liczba chętnych nie zwiększy się jakoś w drastyczny sposób, prawdopodobnie uda się to organizować przez ten czas, który pozostał do końca roku - tłumaczy.

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia w okresie ruchu kadrowego - poradnik na przykładach >

 

Konsultacje online

Marek Pleśniar dodaje, że większość dyrektorów uznała, że konsultacje z uczniami również będą odbywać się przez internet i - przynajmniej te z maturzystami i z ósmoklasistami - dotyczyć będą głównie przedmiotów egzaminacyjnych. Problemem może być natomiast kwestia wynagrodzenia za te zajęcia. Jak tłumaczył Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP, nauczyciele powinni za konsultacje otrzymywać stawkę, jak za godziny ponadwymiarowe, bo obok tego obowiązku nadal będą realizować zdalne nauczanie.

- Podobnie zresztą jak nauczyciele klas 1-3, którzy będą prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a potem w praktyce biec do domu, by prowadzić zdalne nauczanie - tłumaczył wiceprezes ZNP. Związkowcy zwracali również uwagę, że resort edukacji błędnie sformułował treść rozporządzenia, używając w stosunku do maturzystów pojęcia "uczniowie".

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Maj 2020 >

 

Oszczędności na godzinach ponadwymiarowych

Kwestia wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe od początku przejścia szkół na pracę zdalną budziła duże kontrowersje. Według częściowych wyników ankiety ZNP, ponad połowa pedagogów straciła część wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i to mimo że MEN podkreśla, że jeżeli nauczyciele te godziny realizują, to należy im się wyższe wynagrodzenie. Pozostawia też wolną rękę dyrektorom - to oni ustalają zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Jak ocenia Marek Pleśniar, niektóre samorządy niezbyt przychylnym okiem patrzą na dużą liczbę godzin ponadwymiarowych, bo epidemia zmusiła je do oszczędności. - Nie do końca wiemy, jak ta kwestia będzie oceniana i dyrektorzy różnie rozliczają te godziny. Póki co trudno ocenić, które rozwiązanie będzie najlepsze - tłumaczy.  - Bywa, że problemem jest ewidencjonowanie godzin ponadwymiarowych - dodaje. 

Czytaj w LEX: Ważne terminy dla organów prowadzących - Maj 2020 >