Polskie rodziny poniosły w tym roku największe w ciągu ostatnich 13 lat wydatki na wyprawki szkolne dla swoich dzieci – wynika z sondażu CBOS. Jedna wyprawka kosztowała średnio 601 zł, a rodzina wydała na ten cel przeciętnie 965 zł. 45 proc. rodziców wydało na przygotowanie swoich dzieci do szkoły ponad 800 zł, 23 proc. – od 501 do 800 zł, 16 proc. – od 301 do 500 zł, a 5 proc. – do 300 zł.
Najwięcej kosztują podręczniki – średnio w rodzinie pochłaniają 469 zł, a w przeliczeniu na jedno dziecko 290 zł. W dalszej kolejności są ubrania – rodzinna średnia wynosi tu 269 zł i 173 zł na jedno dziecko oraz przybory szkolne kosztujące średnio 235 zł (142 zł na jedno dziecko). Wydatki na podręczniki wzrosły – jak wynika z badania CBOS – o 12 proc., na ubrania spadły o 8 proc., a na przybory szkolne wzrosły o 23 proc.
Z sondażu wynika też, że 32 proc. uczniów (o 5 punktów procentowych mniej w porównaniu z 2008 r.) chodzi na dodatkowe, płatne korepetycje. Rodzice najczęściej fundują swoim dzieciom dodatkowe zajęcie z języków obcych, zajęcia sportowe i artystyczne. Najczęściej wydają na ten cel dodatkowe 234 zł miesięcznie na 1 dziecko (11 pkt. proc. mniej niż rok temu).
Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 1-6 października 2009 r. na 1096-osobowej, reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.
 
Źródło: Głos Nauczycielski, 26.10.2009 r.