Peter Drucker, znany guru teorii zarządzania, promuje w swoich rozważaniach na temat praktyk menedżerskich myśl, że dla optymalnego rozwoju organizacji ważne jest, by jej członkowie robili wszystko, co mogą, także to czego się do końca po sobie nie spodziewają, a co jest w obszarze ich potencjalnych, choć ukrytych i być może wymagających szczególnego wsparcia możliwości.
Zasada ta nosi nazwę „spirit of performance”, co można przetłumaczyć jako duch wydajności. Reguła zakłada:
• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w kontekście promowania oraz wdrażania nowych rozwiązań (Safety);
• zaangażowanie ale i współpracę i wzajemny szacunek osób zatrudnionych w danej organizacji (Pepole);
• integralność wartości i celów (Integrity);
• odpowiedzialność za osiąganie założonych celów ipodejmowane działania (Responsibility);
• innowacyjność, otwartość na zmiany (Innovation);
• praca zbiorowa (Teamwork).
Współczesny menedżer musi dbać o ducha wydajności. W coraz większym stopniu dotyczy to efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.
W organizacjach działających w obszarze oddziaływania na ludzi, bardzo ważne są nie tylko baza czy technologie, ale przede wszystkim postawa i zaangażowanie zatrudnionych osób. Jedną z metod pozwalających diagnozować i wprowadzać nowe skuteczne rozwiązania w tym zakresie jest model HPI (Human Performance Improvement).
Jego zadaniem jest kompleksowe opisanie zagadnień związanych z podnoszeniem efektywności osób zatrudnionych w danej organizacji między innymi poprzez systemowe podejście do identyfikacji barier utrudniających pracownikom efektywne wykonywanie pracy oraz wskazanie i zaproponowanie rozwiązań eliminujących te bariery. Zarządzanie zasobami ludzkimi to nie tylko dobór kadr, ustalanie zadań czy delegowanie odpowiedzialności, ale również podejmowanie działań kształtujących motywację wewnętrzną oraz rozwijających świadomość celów i odpowiedzialność za proces dochodzenia do ich realizacji.
Jedną z form modelowania tego typu zachowań jest coaching. Współczesny menedżer może, a nawet powinien w swojej codziennej praktyce menedżerskiej stosować różne formy coachingu.
Szczególnie godnym polecenia jest coaching grupowy, który pomaga w sposób skuteczny nie tylko precyzować oczekiwane rezultaty, ale budować dookoła nich zespół świadomych i zaangażowanych osób.

Jarosław Kordziński

Jarosław Kordziński jest mediatorem, autorem książek na temat edukacji, psychologii pozytywnej oraz rozwoju osobistego oraz kspertem w zespołach MEN i ORE pracujących nad budowaniem systemu kompleksowego wspierania rozwoju szkół.

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły odbędzie sie 23 maja 2013 r. w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z programem>>