Kolejne warsztaty na temat nowoczesnego patriotyzmu odbędą się 10 sierpnia w województwie pomorskim. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Michałowski, w ramach programu „Nowoczesny Patriotyzm” odwiedzi dzieci i młodzież szkolną z Zespołu Szkół w Stegnie. 
- Pan Minister Jacek Michałowski wspólnie z dziećmi i młodzieżą ze szkoły w Stegnie porozmawiają o sposobach prezentowania patriotycznych postaw przez Polaków w codziennym życiu. Przygotowane przez wolontariuszy-studentów zabawy i quizy skupią się wokół  tradycji i walorów, które wyróżniają nas na tle innych krajów współczesnej Europy. Interaktywne zajęcia w formie warsztatów mają też za zadanie przybliżyć najmłodszym podstawowe symbole i wartości,  takie jak m.in. flaga, godło i hymn Polski. – powiedział Zdzisław Hofman, Prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu.
W ramach programu, od lipca do września 2012 roku honorowi wolontariusze (ministrowie, pracownicy kancelarii prezydenta), a także osoby wybitne i postrzegane jako autorytety, będą dyskutować z młodzieżą o nowoczesnych formach patriotyzmu. Honorowi Wolontariusze podzielą się wiedzą i doświadczeniem, wynikającym z działalności publicznej. Opowiedzą, w jaki sposób można właściwie okazywać uczucia patriotyczne.
„Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu ma za zadanie przekonać dzieci
i młodzież, że uczuć patriotycznych nie należy się wstydzić. „Nowoczesny Patriotyzm”  wskazuje możliwości i praktyczne sposoby manifestowania dumy z bycia Polakiem. Poprzez poznawanie lokalnych tradycji chcemy pokazać dzieciom i młodzieży, jak na co dzień czuć i okazywać dumę 
z przynależności do określonych społeczności z zaangażowaniem i radością”. – powiedział Zdzisław Hofman, Prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu. 
FRW realizuje projekt  w czterech modułach:  To co najbliższe – rodzinne, lokalne;  Mała Ojczyzna 
w łączności z tym co polskie; Udział Honorowych Wolontariuszy w realizacji projektu;  Łączność 
z innymi narodami i krajami. Polska na tle Europy.
Szczegóły na temat projektu na stronie Prezydenta RP>>