W piątej edycji olimpiady bierze rekordowa liczba prawie 14 tysięcy osób. To więcej niż w jakiejkolwiek innej olimpiadzie dla młodzieży w Polsce. Takich projektów ruszyło właśnie ponad 2 tysiące w całej Polsce. – To pokazuje, że młodzież nie tylko coraz chętniej wykonuje pracę społeczną, ale jest w niej także bardzo kreatywna. Cieszy mnie, że w tym roku rekordowa liczba uczniów zaangażowała się w zmienianie świata na lepsze – mówi Paula Bruszewska, prezes fundacji organizującej „Zwolnionych z Teorii”.

 

 


 

Kto i co motywuje młodzież do działania wolontaryjnego? Z dostępnych badań (np. Szkolnych Klubów Wolontariatu) wynika, że wbrew pozorom młodzież chętnie bierze udział w wolontariacie upatrujac w nim nie tylko niesienie pomocy innym, ale też możliwość zdobycia cennego doświadczenia.

Z doświadczenia fundacji organizującej „Zwolnionych z Teorii” główną barierą do działania dla młodzieży nie był brak chęci, ale ograniczone możliwości. – Wolontariat przez wiele lat kojarzył się młodzieży z działaniem odtwórczym, a nam zależało na daniu jej pola do popisu nie tylko w sferze realizacji, ale też szukaniu wyzwań i kreatywnym tworzeniu rozwiązań. W realizacji własnego projektu leży bycie przedsiębiorczym, czyli cechy, na której nam szczególnie zależy. My dajemy przestrzeń do spożytkowania takiej przedsiębiorczej energii, co młodym ludziom się bardzo podoba i przyciąga rzesze nowych uczestników – cieszy się Paula Bruszewska. Fakty to potwierdzają, z roku na rok rośnie liczba uczestników olimpiady, w której liczy się właśnie oryginalny pomysł i gra zespołowa młodych ludzi.

W tegorocznej edycji olimpiady najliczniejszą grupę młodzieży działającej społecznie stanowią uczniowie z województwa mazowieckiego, śląskiego, pomorskiego i małopolskiego. Najchętniej realizują projekty dotyczące edukacji i społeczności lokalnej. Wśród aktywnych najciekawszych projektów młodzieży są m.in.:
•    AparaTY i MY (wydarzenie publiczne, które ma pokazać wartość relacji międzypokoleniowych, Legnica)
•    Poklikani (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wychowanków domów dziecka, Gliwice)
•    Olabogababciu (kampania społeczna odczarowania metody wyłudzeń na wnuczka wśród osób starszych, Siedlce)
•    Deadly Straws (wydarzenie publiczne zachęcające do odmawiania użycia plastikowych słomek, Warszawa)    

Finał olimpiady „Zwolnieni z Teorii” odbędzie się w kwietniu 2019 r. Patronat nad tegoroczną edycją objął Prezydent RP. To wielkie święto działalności społecznej młodych ludzi, którzy poprzez realizację własnych projektów uczą się nie tylko kompetencji przyszłości potrzebnych na rynku pracy, ale także wrażliwości społecznej. Wielkiemu finałowi towarzyszy ogłoszenie Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości, który wyróżnia placówki oświatowe wspierające oddolną pozytywną zmianę w polskiej edukacji polegającej na nauce umiejętności miękkich tj. praca w grupie, komunikacja, negocjacje i realizacja własnych projektów. Więcej informacji na www.zwolnienizteorii.pl.