Radni z Barlinka w uchwale stwierdzili, że jednorazowe imprezy okolicznościowe nie wymagają dodatkowych ustaleń i zezwoleń, nawet gdy zorganizowane są w pobliżu miejsc, w których obowiązuje zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uchwałę unieważnił wojewoda zachodniopomorski - wskazał, że rada nie może ustalać takich zasad, ponieważ jest to niezgodne z ustawą  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 17 lipca 2015 r.

WSA: szkołę i sklep monopolowy musi dzielić więcej niż 15 metrów>>