Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu, skierowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczną XXII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży współorganizować będą Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, a także – po raz pierwszy – Instytut Pamięci Narodowej.
Rekrutacja do projektu, podobnie jak w ubiegłych latach, rozpocznie się pod koniec lutego.
Informacje o temacie sesji oraz zasadach rekrutacji zostaną podane na stronie Sejmu i Wszechnicy Sejmowej (organizatora sesji) oraz partnerów, a także będą przekazywane bezpośrednio do szkół i mediów.
Wszelkie pytania w sprawie tegorocznej sesji należy kierować na adres sdim@sejm.gov.pl. Zachęcamy również do śledzenia profilu projektu na Facebooku.
Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 r. z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz Janiny Ochojskiej – Prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej. Kolejnym sesjom nadano rangę inicjatywy poselskiej, czego wyrazem było powołanie prowadzonego przez posłów Sejmu RP Zespołu Organizacyjnego, który ustalił zasady rekrutacji, obowiązujące do XII sesji. Od XIII sesji prace związane z organizacją projektu przejęła Wszechnica Sejmowa.
Co roku 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski bierze udział w sesji plenarnej, która odbywa się w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Poprzedza ją proces wyłaniania uczestników, a także seminaria i posiedzenie komisji problemowej, w których udział biorą po dwa najwyżej ocenione zespoły z każdego województwa. Głównym celem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest promowanie postaw obywatelskich wśród młodych osób, przybliżenie im zasad funkcjonowania demokracji parlamentarnej, a także zachęcenie do podjęcia działań związanych z bieżącym tematem sesji.

Premier wzięła udział w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży>>