Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie w partnerstwie z Fundacją Obchodów 750-lecia Kamionny został laureatem konkursu „Otwarta szkoła” w kategorii edukacja obywatelska, a realizowany przez nie projekt „Naszej wsi na urodziny” otrzymał I nagrodę.
Kamionna to miejscowość, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1261 roku. Zbliżający się jubileusz 750-lecia istnienia zmobilizował grono mieszkańców do działań na rzecz rozwoju wsi. Powołana do życia w 2006 r. fundacja zainicjowała działania na rzecz poprawy wizerunku wsi wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym i Radą Sołecką; zrealizowano je w roku szkolnym 2007/2008 w ramach projektu „Naszej wsi na urodziny”. W programie obchodów 750-lecia Kamionnej znalazły się m.in. I Jarmark w Dolinie Kamionki, cztery marsze Doliną Kamionki, akcja Wielkie Sprzątanie Kamionny, a także realizacja w okresie wakacji projektu „Nasz wieś najpiękniejsza: dzieci i młodzież Kamionnie na urodziny”. Nagrodę wręczył 3.04 wiceminister Krzysztof Stanowski.
Krzysztof Stanowski odwiedził też Gimnazjum Publiczne w Gębicach, którego projekt „Na glinianych tabliczkach - przesłanie na jutro”, w partnerstwie z Fundacją Gębiczyn, został nagrodzony w obszarze wsparcie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 
Źródło: MEN, 3.04.2009 r.