W czwartek 20 maja w Sejmie wiceminister edukacji odpowiadała na pytania posłów, którzy zwrócili uwagę, że od samorządów napływają sygnały o planowanych od 1 września zwolnieniach nauczycieli. - Samorządy bardzo odczuwają skutki kryzysu finansowego, zostały ograniczone wpływy i dochody własne, szczególnie z tytułu PIT. Subwencja oświatowa nie wystarcza na zadania oświatowe, zwłaszcza na dodatki wyrównawcze dla nauczycieli - mówili posłowie.
- W ostatnich trzech latach subwencja oświatowa rosła o 2 mld zł rocznie, natomiast w poprzednich latach subwencja oświatowa rosła średnio o miliard, czyli ten rząd w ciągu roku podwyższa subwencję oświatową dwukrotnie – odpowiedziała wiceminister edukacji Krystyna Szumilas. - Największy wzrost kwot, które samorządy musiały dopłacać do subwencji oświatowej, był w roku 2006.  To było 18,44 proc. wydatków na zadania oświatowe. W roku 2008 i 2009 dopłaty do zadań oświatowych w samorządach spadły – dodała. Krystyna Szumilas zaznaczyła, że wzrosła również kwota przeznaczona na jednego ucznia, tzw. standard A, z niespełna 3200 zł w 2007 r. do 4364 zł w 2010 r. W ocenie wiceminister Szumilas, w ostatnich latach nie można wskazać tendencji związanej ze zwalnianiem nauczycieli: - Liczba uczniów w systemie zmniejsza się rocznie o około 4%, natomiast liczba nauczycieli zmniejsza się o około 1,3– 1,5% - zaznaczyła. Największy spadek liczby nauczycieli, procentowy i liczbowy, był w roku 2007. - To był spadek o 8260 etatów w skali kraju – podkreśliła minister Szumilas. Liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach, które są objęte subwencją oświatową, wynosi obecnie 518 tys., natomiast liczba nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych – prawie 65 tys. Od kilku lat widać, że spada średnia liczba uczniów przypadająca na jeden oddział. W 2005 r. ta średnia liczba uczniów wynosiła 23,08, a w roku 2009 – 21,48. - To powoduje, że spadek liczby oddziałów nie jest tak drastyczny, a więc również liczba etatów nauczycielskich nie spada w takim tempie, jak liczba uczniów – zauważyła wiceminister i przypomniała, że „obowiązek utrzymania średnich wynagrodzeń nauczycieli obowiązuje od 2001 r.
 - Samorządy zawsze miały ustawowy obowiązek utrzymania średnich wynagrodzeń nauczycieli na określonym poziomie – zaznaczyła. - Teraz ten obowiązek jest kontrolowany przez RIO i jeżeli w 2009 r. średnia wysokość wynagrodzeń nie była utrzymana, to samorządy muszą wypłacić tzw. dodatek wyrównawczy.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 21 maja 2010r.