Dwa lata temu sąd unieważnił uchwały w sprawie opłat za samorządowe żłobki w Warszawie. Po tych korzystnych orzeczeniach niektórzy rodzice złożyli pozwy do sądu rejonowego o zwrot poniesionych opłat za okres od września 2011 r. do kwietnia 2012 r.

Warszawa: nie będzie ugody ws. opłat za żłobki>>

Miasto tymczasem rozesłało do opiekunów pisma, w których wzywa ich do uiszczenia określonej kwoty tytułem bezpodstawnego wzbogacenia. Wskazuje w nich, że stanowi ona ekwiwalent kosztów poniesionych przez samorząd w związku z korzystaniem przez dzieci z opieki we wspomnianym okresie.

Zwrot pieniędzy za żłobek powinna regulować umowa>>

– Pisma te należy traktować jako taktykę procesową miasta, ale nie ma żadnej podstawy prawnej do domagania się takiego roszczenia – uważa prawnik reprezentujący rodziców. Innego zdania są urzędnicy - podkreślają, że opiekunowie dzieci oddanych do żłobka, którzy żądają zwrotu opłat uzyskali świadczenie w postaci opieki nad potomkiem.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 24 października 2014 r.

Dyrektor gminnego przedszkola nie poprowadzi samorządowego żłobka>>