- Mimo zadań związanych z likwidacją skutków tegorocznej powodzi inne zadania realizowane w ramach 0,6 proc. rezerwy subwencji oświatowej też są realizowane - zapewnia wiceminister edukacji Krystyna Szumilas. Jej zdaniem nie ma obaw, że rezerwa subwencji nie zostanie wykorzystana.
Jak podkreśla, 42 mln zł zostały przeznaczone na bieżące, niezwiązane z powodzą remonty szkół, kolejne 4 mln na likwidację barier architektonicznych. Samorządy będą mogły jeszcze występować z wnioskami o dofinansowanie zadań związanych ze wzrostem zadań edukacyjnych, wydatków z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz na wyposażenie sal.
Następna tura wniosków powodziowych od samorządów, które wpłynęły w ramach 0,6 proc. rezerwy subwencji oświatowej została zaakceptowana przez zespół ds. edukacji KWRiST. Kolejnych dwanaście samorządów poszkodowanych przez powódź otrzyma kwotę 3 mln 585 tys. zł.
- Samorządom, które dostarczają informację o wysokości odszkodowań uzyskanych od ubezpieczycieli, przyznawane są kwoty w wysokości 100 proc. poniesionych szkód. Te samorządy, które jeszcze nie mają informacji od ubezpieczycieli otrzymują w pierwszej transzy środki w wysokości 30 proc. - przypomniała wiceminister Szumilas.
Łączna kwota rezerwy subwencji oświatowej wynosi w tym roku 238,5 mln  zł. Dotychczas rozdzielono 90,5 mln, do podziału pozostaje kwota 148 mln zł.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 24.08.2010 r.