"Chcemy promować wolontariat. Dzieci potrafią zrobić wiele dobrego. Nie będziemy im mówić, co jest lepsze, co ważniejsze i co należy zrobić. Zależy nam na tym, żeby pomagały innym" - powiedziała organizatorka programu Karolina Szafrańska-Bąk.

W programie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. W każdej placówce biorącej udział w akcji powstanie klub wolontariatu. Pracę uczniów tej grupy będzie nadzorować koordynator. W zależności od wieku wolontariusze mogą np. zbierać nakrętki na akcje charytatywne lub odwiedzać domy starości, gdzie np. będą czytać książki osobom starszym.

"Nie będziemy narzucać działań. Chcemy, żeby dzieci same znalazły miejsce, gdzie będą pomagać. Wymagamy jedynie regularności. Te działania nie mają być jednorazowe. Chcemy, żeby były prowadzone przez cały czas trwania akcji" - powiedziała Szafrańska-Bąk.

Pod koniec akcji szkoły dostarczą do organizatorów zdjęcia, filmy albo inne materiały, które potwierdzą ich pracę. Koniec pierwszej edycji jest przewidziany na maj i wówczas zostaną zaprezentowane najlepsze działania.

Projekt wspiera Kuratorium Oświaty w Poznaniu. "Takie działania mogą przynieść korzyści nie tylko osobom, które otrzymają pomoc, ale też samym uczniom, którzy zwrócą uwagę na problem tolerancji. Dzieci mają dużo pomysłów, więc trzeba je jedynie zachęcić do wstąpienia do wolontariatu" - powiedziała wicekurator oświaty w Poznaniu Dorota Kinal.

Szkoły, które chcą wziąć udział w programie mogą zgłaszać się do końca roku.